ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 3G และ 4G

Ais-4G-Thailand-Map-00

เทคโนโลยี LTE หรือ Long Term Evolution เป็นชื่อเรียกที่รู้จักกันว่า 4G (โทรศัพท์ยุคที่ 4 ) เป็น เทคโนโลยีอนาคต ที่ต่อยอดจาก 3G ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองการใช้งานบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง โดยทำความเร็วตั้งแต่ 100 Mbps – 1024 Mbps (1Gbps) เลยทีเดียว เร็วกว่า 3G เดิมถึง 7 เท่า

เทคโนโลยี LTE หรือ Long Term Evolution เป็นชื่อเรียกที่รู้จักกันว่า 4G (โทรศัพท์ยุคที่ 4 ) เป็น เทคโนโลยีอนาคต ที่ต่อยอดจาก 3G ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองการใช้งานบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง โดยทำความเร็วตั้งแต่ 100 Mbps – 1024 Mbps (1Gbps) เลยทีเดียว เร็วกว่า 3G เดิมถึง 7 เท่า

ด้วยความเร็วของ 4G ที่เร็วแรงกว่า 3G นี้ การให้บริการ 4G ผ่าน Wifi Adaptor จะทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง Internet ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงมี Aircard 4G และ Wifi Adaptor เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถแชร์สัญญาณ 4G เพื่อให้ใช้พร้อมกันกับอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ Wifi ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เสมือนกับถนนที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ก็สามารถที่จะรองรับรถได้มากขึ้น และวิ่งเร็วได้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ 4G ยังสามารถส่งไฟล์วีดีโอความละเอียดสูง และการถ่ายทอดสดแบบ Live Broadcast แบบ Realtime การประชุมทางไกลแบบ Interactive ที่สามารถโต้ตอบแบบทันที บริการ cloud service สนับสนุนการเรียนผ่านทาง e-learning, การรักษาโรคทางไกล (Telemedicine) และ รวมไปถึงการชมภาพยนตร์ความละเอียดสูงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเหมาะสำหรับการทำธุรกิจด้านมัลติมีเดียและวีดีโอออนไลน์ในอนาคต

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นวัตกรรม 3G และ 4G

img-600x450-4g-lte-infographic-20130116

3G มาไม่ทันไร 4G ก็ออกมาอีกแล้ว แต่มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ไม่เคยเก่าและไม่เคยตกรุ่นเลย อีกทั้งยังเป็นสุดยอดเทคโนโลยี สุดยอดนวัตกรรม จะกี่หมื่นกี่แสนล้านปีก็ยังใหม่อยู่เสมอ หรือจะต่อไปในอีกแสนล้านปี ก็รับประกันได้ว่ายังใหม่เสมอ นั่นก็คือ ตัวของเรานี่แหละ ซึ่งประกอบด้วย กายกับใจ นี่คือสุดยอดนวัตกรรมสุดยอดของโลกที่จะหาใดมาเปรียบ ไม่ว่าเทคโนโลยีใดก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ เพราะการบรรลุธรรมนั้นต้องอาศัยกายมนุษย์เท่านั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ต้องมาเกิดบนโลกได้กายมนุษย์ แล้วบำเพ็ญเพียรจึงจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เทคโนโลยี 3G หรือ 4G นั้นแม้จะมีความเร็วมากมายเพียงใด ก็เป็นเพียงความเร็วในการส่งข้อมูล เช่น ดาวน์โหลดหนังเรื่องหนึ่งในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที แล้วเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการนั่งดูหนังเรื่องนั้น 3G หรือ 4G เป็นพียงเทคโนโลยีที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล แต่ไม่เคยมีใครเอ่ยถึงความเร็วในการรับรู้ข้อมูล เช่น เราโหลดหนังเรื่องหนึ่งใช้เวลา 2 นาที แต่เราต้องใช้เวลาในการดูถึง 2 ชั่วโมง จะทำให้การดูเร็วขึ้นโดยการเพิ่มความเร็วก็ไม่ได้ เดี่ยวตาลาย งงเอา

แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีทางใจแล้วล่ะก็จะข้ามพ้นขีดจำกัดตรงนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นอกาลิโก คำว่าอกาลิโก มีความหมาย 2 นัยคือ นัยแรก หมายถึง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต้องบอกว่าไร้ขีดจำกัด ยกตัวอย่างเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุด แว๊บเดียวก็สามารถระลึกได้ไม่รู้กี่พันชาติ อีกทั้งการรับส่งข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลประสานเป็นเนื้อเดียวกัน 3G หรือ 4G ทำอย่างนี้ได้รึเปล่า อีกนัยหนึ่งคือว่า สามารถรับรู้ได้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งด้านนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถทำได้เลย นี่แหละอกาลิโก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ที่มาของโครงการ

การทดสอบและทดลองเทคโนโลยี 4G ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกในปัจจุบัน จะช่วยเตรียม
ความพร้อมในการรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก กับประชาชนและวิศวกรของประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่นำมาซึ่งการพัฒนาของประเทศตลอดจนนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทางโทรคมนาคม
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การให้บริการโทรคมนาคมของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม
กับนานาประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (บริษัทฯ) เชื่อว่าการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยี 4G นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องศึกษาผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงอุปสรรคของ
ตัวระบบการให้บริการที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ความพร้อมที่จะรองรับอีกทั้งการศึกษาเพื่อเตรียมรับกับสภาพการแข่งขันในตลาดเสรีอันเนื่องมาจาก
ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดเสรีระบบโทรคมนาคมตามพันธะข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ WTO การทดสอบ
และทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution (LTE)
ในโครงการนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและพิสูจน์ได้ถึงผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงข้ออุปสรรคของตัวระบบการให้บริการ ตลอดจนแนวทางการปรับแต่งระบบการให้บริการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการใน 2 เทคโนโลยี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง BWA ในย่านความถี่ 2300 MHz
ของบริษัททีโอที ขนาด 20 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ซึ่งใช้คลื่นความถี่
ในลักษณะ Time Division Duplex (TDD)
โครงการทดสอบและทดลองระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่4 ในย่านความถี่ 1800 MHz จำนวน
10+10 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ซึ่งใช้คลื่นความถี่ในลักษณะ Frequency Division Duplex (FDD)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

3G และ 4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง

4g-speed

เมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ คือใช้โทรได้อย่างเดียว นั้นเรียกว่ายุค 1G พอยุค 2G โทรศัพท์ก็สามารถถ่ายรูปได้ ส่งข้อความได้ ส่งอีเมล์ได้ แต่ยังติดขัดอยู่ในเรื่องของสัญญาณติดๆ ขัดๆ เวลาเคลื่อนไหว ส่วน 3G จริงๆ แล้วก็คือระบบโทรศัพท์ที่พัฒนาอีกขั้นหนึ่งให้มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ในเรื่องของข้อมูล เฉพาะฉะนั้นในด้านการเชื่อมต่อข้อมูลจะดีกว่า อีกทั้งยังไม่ได้คิดราคาตามเวลาการใช้ แต่จะคิดตามอัตราการโหลดข้อมูล และมีความเร็วในการใช้งานที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นโทรศัพท์ในยุค 3G จึงไม่ใช่แค่เพียงโทรศัพท์อีกต่อไป 3G ทำให้การพูดคุยสามารถเห็นหน้ากันได้ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟท์แวร์ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโทรศัพท์ ก็คืออีกสักหน่อยโทรศัพท์อาจจะส่งสัญญาณให้ควบคุมสิ่งของที่บ้าน เช่น ส่งให้เปิดปิดตู้เย็น เปิดปิดหม้อหุงข้าว เป็นต้น หรือข้อมูลอะไรต่างๆ ที่มีพื้นที่การเก็บข้อมูลมากๆ 3G ก็จะให้ประโยชน์เหล่านี้นั้นเอง อย่างเช่น แผนที่เราก็สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เนตเข้ามาที่โทรศัพท์โดยผ่านระบบ 3G นี้ได้เลย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

4G ในประเทศไทย

4G-400
การทดสอบและทดลองเทคโนโลยี 4G ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกในปัจจุบัน จะช่วยเตรียม
ความพร้อมในการรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก กับประชาชนและวิศวกรของประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่นำมาซึ่งการพัฒนาของประเทศตลอดจนนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทางโทรคมนาคม
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การให้บริการโทรคมนาคมของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม
กับนานาประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (บริษัทฯ) เชื่อว่าการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยี 4G นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องศึกษาผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงอุปสรรคของ
ตัวระบบการให้บริการที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ความพร้อมที่จะรองรับอีกทั้งการศึกษาเพื่อเตรียมรับกับสภาพการแข่งขันในตลาดเสรีอันเนื่องมาจาก
ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดเสรีระบบโทรคมนาคมตามพันธะข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ WTO การทดสอบ
และทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution (LTE)
ในโครงการนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและพิสูจน์ได้ถึงผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงข้ออุปสรรคของตัวระบบการให้บริการ ตลอดจนแนวทางการปรับแต่งระบบการให้บริการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการใน 2 เทคโนโลยี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง BWA ในย่านความถี่ 2300 MHz
ของบริษัททีโอที ขนาด 20 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ซึ่งใช้คลื่นความถี่
ในลักษณะ Time Division Duplex (TDD)
โครงการทดสอบและทดลองระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่4 ในย่านความถี่ 1800 MHz จำนวน
10+10 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ซึ่งใช้คลื่นความถี่ในลักษณะ Frequency Division Duplex (FDD)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ระบบเครือข่ายไร้สายคืออะไร

tot-3g-4g-500
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ ร่วมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทย (Radio) หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้
การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายมีมาตราฐาน IEEE802.11 เป็นมาตราฐานกำหนดรูปแบบการสื่อสาร ซึ่งมาตราฐานแต่ละตัวจะบอกถึงความเร็วและคลื่นความถี่สัญญาณที่แตกต่างกันในการสื่อสารข้อมูล เช่น 802.11b และ 802.11g ที่ความเร็ว 11 Mbps และ 54 Mbps ตามลำดับ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก มาตราฐาน IEEE802.11 และขอบเขตของสัญญาณคลอบคุลพื้นที่ประมาณ 100 เมตร ในพื้นที่โปรง และประมาณ 30 เมตร ในอาคาร ซึ่งระยะทางของสัญญาณมีผลกระทบจากสิ่งรอบข้างหลายๆ อย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ ความหนาของกำแพง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมถึงร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมี 2 รูปแบบ คือแบบ Ad-Hoc และ Infrastructure รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก รูปแบบเครือข่ายไร้สาย การใช้งานเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้บริการทั่วไปจะเป็นแบบ Infrastructure คือมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ของผู้ให้บริการเป็นผู้ติดตั้งและกระจายสัญญาณ ให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณขอเรียกว่า “การ์ดแลนไร้สาย” เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ไป Access Point ของผู้ให้บริการ
สรุปการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย เหมือนกับระบบแลน (LAN) มีสายปกติ แตกต่างที่อุปกรณ์ทางกายภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องใช้สายสัญญาณแต่อย่างใด โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณ และใช้งานได้ทุกที่ที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง…

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เทคโนโลยี 4G LTE จะเติบโตมากกว่า 200% ในปี 2013

scr_87911
เมื่อเทคโนโลยีเติบโตและมีพัฒนาการขึ้นมาในระดับหนึ่ง ก็จะเริ่มมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นและในปี 2013 นี้ก็จะเป็นโอกาสของเทคโนโลยีอินเตอร์เนตความเร็วสูงอย่าง 4G LTE หลังจากเริ่มเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ใช้งานร่วมกับ smartphone มาร่วมปีกว่าๆ ทิศทางของตลาดทั่วโลก

จะเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อัพเกรดมาจากระบบ 3G HSPA เดิม โดยทางบริษัทวิเคราะห์ตลาดอย่าง Strategy Analytics ได้ประเมินตลาดในปี 2013 เอาไว้ว่าตลาดของ smartphone 4G นั้นจะเติบโตขึ้นมากกว่า 203 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นตัวเลขอุปกรณ์ในตลาดกว่า 275 ล้านเครื่องที่จะถูกจำหน่ายออกไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดิมในปี 2012 ที่มียอดแค่ 91 ล้านเครื่อง นอกจากนั้นก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4G LTE โดยบอกว่าจะมีการเติบโตขึ้นมาก และมีมูลค่าทางการตลาดสูงจนทำให้ยากต่อการที่ผู้ให้บริการเครือข่าย / ผู้ผลิตสินค้าทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยากจะปฏิเสธความเย้ายวนนั้นได้

ในทรรศนะของผู้เขียน : จุดอ่อนของเทคโนโลยี 4G LTE ในเวลานี้ คือ การใช้งาน Voice-over-LTE ยังไม่สมบูรณ์ดีนัก และมีให้บริการอยู่แค่ในวงจำกัดเท่านั้น โดยการใช้งานส่วนใหญ่คือใช้งานสลับ 4G data / 3G voice แบบนี้เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไม่ใช่น้อย ยังไม่ต้องนับการใช้งาน LTE ที่รวดเร็วแต่ก็บริโภคพลังงานสูงเป็นทุนเดิม รอเข้าที่เข้าทางกว่านี้ก่อนก็ไม่สายคะ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น